Nhà màng công nghệ cao GZH01

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Khổ rộng: 8m – 9,6m – 12,8m

Bước cột: 4

Chiều cao máng: từ 4m tới 6m

Chiều cao nóc mái: từ 7,35m tới 8,35m